Nyheter / Administrasjonsleder

Bli vår nye administrasjonsleder!

Søknadsfrist 23. august 2018.

Bymuseet i Bergen er den fremste forvalter og formidler av Bergens kulturhistorie, og vi ser etter en strukturert, analytisk og grundig administrasjonsleder. Stillingen rapporterer til direktør og har overordnet ansvar for museets økonomi, personalforvaltning og administrative funksjoner.

Rollen disponerer og har personalansvar for 6 årsverk, og inngår i museets ledergruppe. Som del av ledergruppen vil administrasjonslederen ha en vesentlig rolle i den strategiske og helhetlige utviklingen av Bymuseet. Administrasjonsleder er et viktig bindeledd mellom organisasjonen og ulike tilskuddsytere og samarbeidsparter.

Den rette kandidat har relevant høyere utdanning innen økonomi, jus eller administrative fag. God økonomiforståelse er en forutsetning. Du har ledererfaring og er en trygg leder med evne til å motiverer andre. Du tar ansvar og håndterer et bredt spekter av oppgaver.

Hovedoppgaver:

  • Sørge for målrettet og effektiv drift, pålitelig økonomisk styring og rapportering
  • Ansvar for utarbeidelse av budsjetter, analyser, kalkyler og prognoser
  • Personaladministrasjon, herunder personalpolitikk og personalforvaltning
  • Etablere og følge opp avtaler, forsikringer, lover og forskrifter
  • Lederstøtte for direktør og ledergruppe
  • Som en del av ledergruppen bidra til strategisk videreutvikling av organisasjonen og delta i sentrale utviklingsprosjekter
  • Være sekretær for styret
  • Innarbeide moderne IKT løsninger ved behov

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi v/Jon Gjerde på tlf. 958 44 394, Hege Solbakken på tlf. 911 04 141 eller Rasmus Haugen Sandvik på tlf. 473 02 152. Send søknad med CV på Visindi.no innen 23. august 2018. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Stillingsannonse administrasjonsleder: Visindi.no

Stillingsannonse administrasjonsleder: Finn.no

Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk og arkeologisk museum med ansvar for drift av ni museer i Bergen kommune; Rosenkrantztårnet, Håkonshallen, Bryggens Museum, Hordamuseet, Gamle Bergen Museum, Bergen Skolemuseum, Damsgård Hovedgård, Alvøen hovedbygning og Lepramuseet. Museet forvalter over 100 bygninger, en betydelig gjenstandssamling og gir museumsopplevelser til over 200 000 besøkende i året. Museet har 60 faste ansatte og om lag 50 årsverk. Museets omsetning var i 2017 rundt 59 millioner kroner.

Andre nyheter

Lær tradisjonelt handverk på Hordamuseet

Høstens kursplan er klar!

Kom an igjen ditt rævhol!

No har dokkar sjansen, karer. Fyll på med historier fra den gamle stad og få en spennende helaftens tur på byen med litt krim og mye latter.

Restaurering av fasader og tak på Rosenkrantztårnet

Statsbygg vil de neste årene restaurere tak og fasader. Rosenkrantztårnet er åpen for publikum i anleggsperioden.
Flere nyheter