Nyheter / "Second Life" - et stort steg inn i den digitale virkelighet

"Second Life" - et stort steg inn i den digitale virkelighet

Få et innblikk i hvordan museer arbeider med å digitalisere museale objekter!

Bymuseet i Bergen har deltatt i et spennende europeisk samarbeid hvor hovedformålet har vært å dele kunnskap og diskutere behov, prosesser og digitale løsninger og strategier, samt å diskutere metoder for kommunikasjon og formidling av den digitaliserte kulturarven.

Digitaliseringen av kunstverk og historiske gjenstander utføres i museer over hele verden og innebærer bruk av betydelige offentlige midler til dette formål. Likevel er viktigheten og nødvendigheten av digitalisering av kulturobjekter ubestridelig.

Vi er av den mening at digitaliserte museale objekter har et stort potensiale og hvis det blir formidlet på riktig vis, vil kunne trekke til seg flere besøkende.

"Second Life" er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalmuseet i Krakow, Bymuseet i Bergen og Nasjonalmuseet i Liechtenstein.

Resultatene av vårt arbeid presenteres i denne brosjyren.
Se også her.

Andre nyheter

Legender i gull

Fra 2. september til 10. desember på Bryggens Museum! Eventyrlige arkeologiske skatter fra den bulgarske trakiske oldtidskultur.

Branntilløp på Bryggens Museum fredag 10. mars 13.35

Branntilløp på Bryggens Museum i snekkerverkstedet er nå slukket og alt under kontroll. Brannvesenet jobber nå med å tømme de berørte området for røyk. De ansatte er tilbake på kontorene.

Fortid møter fremtid i nytt publikumsbygg i Gamle Bergen Museum

Onsdag 1. februar lanserte Bymuseet i Bergen planene for et nytt publikumstilbud i Gamle Bergen Museum. Det nye bygget skal gi et helårstilbud til museets gjester og bli en ny møteplass i nærmiljøet. Vinneren av arkitektkonkurransen for nytt publikumsbygg i Gamle Bergen er danske AART architects AS.
Flere nyheter