Andre organisasjoner og grupper

Bymuseet samarbeider med en rekke grupper og organisasjoner

Målet er å fremme arbeidet med historiebevaring og formidling både lokalt og regionalt. Ved å samarbeide får vi alle utnyttet våre ressurser på bedre måter, samt at vi deler og øker egen og andres kompetanse.

Ta kontakt med frivillighetskoordinator Christine Frønsdal på telefon 45081778 eller epost chrfro@bymuseet.no om du har spørsmål.