Andre organisasjoner og grupper

Bymuseet samarbeider med en rekke grupper og organisasjoner

Målet er å fremme arbeidet med historiebevaring og formidling både lokalt og regionalt. Ved å samarbeide får vi alle utnyttet våre ressurser på bedre måter, samt at vi deler og øker egen og andres kompetanse.

Ta kontakt med frivillighetskoordinator Christine Frønsdal-Hopp på telefon 45081778 eller epost chrfro@bymuseet.no om du har spørsmål.