Bunadsgruppen i Fana

Bevaring, og registrering av bunader i Fana og omegn

Bunadsgruppen i Fana har i en årrekke hatt et tett samarbeid med Bymuseet i Bergen, og særskilt da med Hordamuseet. Rettledet av Olga Breivik, en foregangskvinne på bunadskompetanse, har denne gruppen samlet inn informasjon om hundrevis av bunadsplagg og tilbehør fra Fana. Disse er behørig fotografert, avtegnet og registrert med historikk og tilstandsevaluering til et omfattende register som i dag befinner seg i arkiv på Hordamuseet. For mer informasjon, kontakt Kjersti Krokeide på epost kjersti.krokeide@gmail.com.