Fanaduren

Er du en som spiller torader eller komp og har lagt instrumentet på hyllen?

Fanaduren er en toradergruppe som øver på Hordamuseet og deltar jevnlig på museets aktivitetsdager. Vi øver på Hordamuseet hver onsdag kl. 18.30-21.00. Vi ønsker alltid å komme i kontakt med personer som har litt kjennskap til dette instrumentet, og som trenger noen å spille med. Fanaduren trenger deg!

For mer informasjon, Aud Liv Soleide 46412641.