Kystkultur.no

Kystkultur på Vestlandet

Få med deg gode kystkulturopplevingar! Kystkultur.no der folk møtes og deler gode opplevingar - båtturar, aktivitetar, konsertar, føredrag, kulturvandringar og marknader. 

Stiftinga er ei ikkje næringsdrivande stifting, med føremål å stimulere og virke som pådrivar og fagleg instans for utvikling av ulike  kystkulturtilbod i Vestlandsregionen året rundt.

Kystkultur no! arbeidar for å styrkja identiteten i kystdistrikta og å skapa kultur- og reiselivsopplevingar knytta til kysten. Auka trivsel, vekst og nye arbeidsplassar er andre viktige målsetjingar. Målet med arrangementa er å fremja kystkultur og området sitt særtrekk. 

Kystkultur no! frontar kystkultur fra alle tider, både gammal og ny. Folk får oppleva kystkultur og yrande folkeliv i mange former og uttrykksmåtar.

Kontakt Kjell Magnus Økland på telefon 95046739 for meir informasjon.