Håndverkslag og grupper med interesse for historie

Bymuseet har et godt samarbeid med ulike håndverkslag og andre grupper med særskilte interesser for lokalhistorie og tradisjonsrike aktiviteter i Bergen.

Disse har tilhold ved våre museer og deltar jevnlig på våre arrangement eller i drift og formidling av de ulike samlingene i museene. For mer informasjon om de enkelte gruppene klikk på punktene til venstre.