Bergen Brandkorps Historielag

Bergen Brandkorps Historielag arbeider med å ta vare på byens unike samling av redskaper, og gjenstander knyttet til brann-arbeid helt tilbake fra 1600 tallet

Gruppen består av engasjerte og aktive medlemmer, de fleste tidligere brannmenn. De møtes hver tirsdag i Bergens Gamle Hovedbrannstasjon i Rådstuplass 9 og annenhver tirsdag i Arna Brannstasjon. Her arbeides det med registrering og dokumentering av gjenstander, samt digitalisering av en unik samling av fotografier. I tillegg arbeider denne gjengen med å vedlikeholde stasjonen, kjøretøy og annet utstyr som brukes til historiske brannutrykninger. Publikum er velkommen til å stikke innom og det ordnes gjerne egne omvisninger for interesserte.

   

Ta kontakt med Tor Hjelmeland på telefon 905 43 646 om du har spørsmål. Du finner oss også på Facebook.