Bergen Kystlag

Bergen Kystlag ønsker gjennom bruk av tradisjonelle båter og bygninger å øke forståelsen for kystkulturens betydning og ta vare på kunnskap som har gått i arv i generasjoner.

Bergen Kystlag er ett av 101 lokale kystlag som er organisert under forbundet KYSTEN. På landsbasis er vi over 9.000 medlemmer. Hver onsdag og torsdag samles vi til ulike aktiviteter. Vi segler, ror, bygger og vedlikeholder båter, arrangerer forskjellige kurs, f.eks. i seglsying og tauverksarbeid.

Du finner oss i Njørds bod / Sandviken Slipp som ligger i havnen til "Gamle Bergen". Vil du være med? Kom innom en onsdag i 18-tiden.

På torsdager har vi aktiviteter på Storøyen i Eidsvåg (søndager kl 11 i vinterhalvåret). Møt opp kl 17 i Tømmervågen for båttransport over til Storøyen. Kontaktperson er Knut, telefon: 992 36 182