Bjørgvin Handverkslag

En aktiv gruppe med fokus på historiske håndverkstradisjoner

Vi er en gruppe håndverk-interesserte personer som samles for å diskutere og jobbe med håndverk. Og ha det sosialt veldig kjekt!

Vi har medlemmer fra ulike grupper i Bergen, og er ikke bundet opp i tidsepoker med tanke på sær-interesser. Vi jobber med det vi har lyst til å jobbe med. Av og til i fellesskap, av og til individuelt. Det enkelte medlem bestemmer selv hva det ønsker å jobbe med på møtene. Vi er stadig på jakt etter nye medlemmer!

Det vi har felles, er at vi er mer interessert i eldre tiders håndverk enn nyere tids håndverk. Medlemmene i gruppen har ulik kompetanse og erfaring. Smiing, blestring, bueskyting, matprodukter, urter, bekledning og sko er noen av fagfeltene gruppens medlemmer har interesse for, og har vært med å utføre/lage tidligere.

Siden oppstarten i 2009 har vi hatt fast tilholdssted i Snekkerbua på Hordamuseet hvor vi møtes fast hver tirsdag kveld.

For mer informasjon ta kontakt med Stein Dale på epost stdale@online.no eller besøk vår hjemmeside på https://bjorgvinhandverkslag.home.blog/