Holbergklubben

Med mål om å være en fellesnevner for all Holberg-interesse i Bergen

De fleste vet forhåpentligvis at Holberg ble født og vokste opp her i Bergen. Men kort før han fylte 20 år forlot han byen og kom aldri tilbake. Vi må likevel anta at han tok byen med seg i sin inspirasjon, og mange har ment å kjenne igjen det bergenske lynne i hans figurer.

Interessen for hans verk har også alltid vært stor i Bergen, og i mars 1909 ble det til og med etablert et eget Holbergværelse på det som da var Bergens Museum (nå Universitetsmuseene i Bergen). Som en uoffisiell markering av denne begivenheten samlet en del av initiativtagerne seg umiddelbart etterpå til et festlig glass, og der ble Holbergklubben stiftet!

Siden har klubben levet i gode og vonde dager opp gjennom årene. Rundt hvert Holberg-jubileum har aktiviteten gjerne vært stor, og da 300 års jubileet for hans fødsel ble feiret med pomp og prakt i 1984, var klubben sterkt delaktig i feiringen. Siden falt aktiviteten ned mot et nullpunkt. Ved 250 års markeringen for hans død i 2004 våknet den så opp igjen, og har deretter holdt seg gledelig stabil.

Den "nye" Holbergklubben ser sin oppgave først og fremst i det å være en fellesnevner for all Holberg-interesse i Bergen, enten det er tetermiljøet, forskermiljøet eller bare den ganske alminnelige interessen for vårt store bysbarn. Listen over klubbens egne arrangementer er derfor ikke så imponerende, men vi forsøker å stimulere og markedsføre det som måtte være av andre Holberg-relaterte arrangementer. Våre egne arrangementer foregår stort sett i relevante omgivelser på Den gamle Latinskole, som også er vertskap for en Holberg-utstilling.

Man søker medlemskap hos preses: Tryggve Fett, Fæsteråsen 45, 5184 Olsvik. Årsavgift er kr. 250.

Ludvig Holberg hadde det gøy – det forsøker vi også!!!