Kongshirden 1260

Kongshirden 1260 trener blankvåpen med fokus på norsk høymiddelalder, og kombinerer kampsport med historieformidling og underholdning.

Utgangspunktet for KH1260 er nettopp tiden rundt år 1260, da Håkonshallen stod ferdig og Norgesveldet hadde sin storhetstid. Kongene Håkon Håkonsson og Magnus Lagabøte regjerte over en av Europas mest sentraliserte og velstyrte stater.

Blankvåpenkamp er inspirert av fortidens kampteknikker med historiske våpen, kombinert med moderne sikkerhetshensyn. KH1260 bruker blunte kopier av våpen fra høymiddelalderen, for eksempel sverd, spyd og økser, i gruppekamp og dueller. De trener to ganger i uken og deltar med kampoppvisninger og historieformidling på blant annet muséer, skoler og kulturbegivenheter i tillegg til private arrangement.

Kongshirden 1260 kan nås på e-post kongshirden@gmail.com, på facebook eller på www.kongshirden.no. De kan også kontaktes på trening: Bergenhus Festning onsdager kl 18-20 (i Rosenkrantztårnet i vinterhalvåret) og lørdager kl 12-15. Rekruttopptak i begynnelsen av hvert semester. Aldersgrense 16 år.