Bergen Skolemuseums Venner

Bergen Skolemuseums Venner er en støtteforening for Bergen Skolemuseum.

Den 20. januar 1986 godkjente skolestyret i Bergen vedtektene for Bergen Skolemuseum, og venneforeningen ble stiftet den 11. juni samme år. Midler som gjennom årene var gitt til museumsarbeidet, ble overført til foreningen. Det forelå også et betydelig antall skolehistoriske gjenstander som blant annet tidligere rektor, Peder Heen hadde tatt vare på. Disse ble overført til Christi Krybbe skoler der skolemuseet ble lokalisert og offisielt åpnet i 1989.

Siden 2006 har foreningen hatt som hovedoppgave å formidle skolehistorien og aktuelle skoletemaer gjennom publikasjoner og allerede i desember 2006 ble det første skriftet "Legemlig straff i skolen", som omhandler Prylestraffen, gitt ut. Dette ble starten på en skriftserie; Skolehagene i Bergen (2007), "Etaren", Skolebespisningen i Bergen (2009), Skolen i Våkendalen (2011), Skolene i Bergen under 2. Verdenskrig (2012), Latinskolen (2014) og Skoletannpleie (2015).

Som medlem i venneforeningen får du gratis inngang på Skolemuseet. Du blir invitert på foreningsmøter og foredrag og får tilsendt rykende fersk publikasjon når disse produseres. Du kan og bidra med til frivillig arbeid og/eller ved tilvirking av skriftserien dersom er interessert. Kontakt leder i foreningen Arthur Johnsen på epost arthjohn@gmail.com for mer informasjon og innmelding.

Referat årsmøte Bergen skolemuseums Venner 2017

Årsmelding for Bergen Skolemuseums Venner 2017

Regnskap for Bergen Skolemuseums Venner 2017

Årsmelding for Bergen Skolemuseums Venner 2018

Vedtekter Bergen Skolemuseums Venner 2019

Regnskap 2018: