Foreningen Håkonshallen og Bergenhus Festnings Venner

Venner som har vært der siden Håkonshallen ble gjenreist og gjenåpnet til 700-årsjubileet i september 1961.

Eksplosjonen om bord i fraktefartøyet «Voorbode» ved Festningskaien i Bergen den 20. april 1944 var den største enkeltulykken i Norge under andre verdenskrig. Over hundre nordmenn ble drept, rundt fem tusen ble skadet og de materielle ødeleggelsene var enorme.

Håkonshallen ble som festningen ellers, påført store skader. Taket ble revet av,  og innvendig ble den herjet av brann. Redningsarbeidet kom imidlertid raskt i gang, og før vinteren var murene sikret og beskyttet av et midlertidig tak.

Under restaureringen i 1950-årene ble Hallen, ved god hjelp av sin venneforening, gjenreist som historisk minnesmerke i samsvar med det utseende den hadde fått ved restaureringen på slutten av 1800-tallet, men med tanke på en funksjon som offentlig representasjonslokale og festhall.

Foreningen Håkonshallen og Bergenhus Festnings Venner har til formål å hjelpe til med gaver som faller utenfor den offentlige forvaltning, og som kan tjene til at det historiske miljø på Bergenhus presenteres på en verdig og anskuelig måte. Formålet søkes også realisert ved å spre kunnskap om og styrke interessen for Håkonshallen og Festningen.

Kontakt foreningen på e-post post@hakonshallen.no dersom du ønsker mer informasjon eller å melde deg inn.