Gamle Bergens Venner

Foreningens formål er å støtte driften av Gamle Bergen Museum, og å arbeide for økt interesse- og forståelse for Bergens kulturhistorie.

Gamle Bergens venner er en venneforening med om lag 350 medlemmer. Ambisjonen er å øke medlemstallet de kommende årene.

Foreningen gjennomfører årlig 4-6 medlemsmøter med foredrag og gjerne bespisning, og deltar som bidragsytere og frivillige i en rekke av museets arrangementer. Det arrangeres dugnad vår, høst og til jul. Som medlem velger du det aktivitetsnivået som passer deg.

I Gamle Bergen skal det i de kommende årene bygges nytt publikumsbygg og arbeides med videreutvikling av museets flotte sjøområde. Her kommer det til å skje mye spennende!

Hvorfor bli medlem?

Som medlem nyter du godt av mange medlemsfordeler:

  • Museets årbok gratis tilsendt i posten.
  • Gratis informasjonsbulletiner tilsendt
  • Gratis adgang til museet (bortsett fra under evt. spesielle arrangementer)
  • Innbydelser til interessante møter og andre medlemsaktiviteter
  • Medinnflytelse på museets utvikling

Kontakt leder, Tryggve Fett, på epost gb-venn@baremeg.no

Efterretning nr. 63 lastes ned her

Efterretning nr. 66 lastes ned her

Efterretning nr. 67 lastes ned her

Efterretning nr. 68 lastes ned her

Efterretnig nr. 69 lastes ned her

Efterretning nr. 70 lastes ned her

Efterretning nr. 71 lastes ned her