Hordamuseets Vener er avvikla

Venelaget har støtt opp om Hordamuseet gjennom økonomisk stønad, dugnad og annan arbeidsinnsats i mange tiår.

Etter mange år har laget nå beslutta å leggje seg ned. Men Hordamuseets vener fortsett å vera tett på museet og det fins mange ulike måtar å involvera seg på. Me har til dømes dugnadsgruppe i Ambrosia Tønnesens hage og har ofte behov for hjelp av frivillige på store og små arrangementer.

Dersom du ønsker å hjelpe til på nokre av arrangementa på Hordamuseet kan du ta kontakt med arrangementskonsulent ved Hordamuseet og Bymuseet i Bergen, Anne Marie Tverberg på telefon 47979591/80 eller epost anntve@bymuseet.no.

Har du andre spørsmål eller forslag til aktivitetar som kan drivast av frivillige på Hordamuseet eller i andre museer i Bymuseet kan du ta kontakt med frivillighetskoordinator, Christine Frønsdal på telefon 45081778 eller epost chrfro@bymuseet.no.