Filming og fotografering

Bymuseet har retningslinjer og priser for film og foto.

Bymuseet har ansvar for å forvalte og formidle historiske bygninger, interiører og gjenstander for fremtiden. Vi får mange henvendelser i forhold til film og foto på våre museer og har vedtatte retningslinjer og priser. Vi ber om at alle henvendelser skjer ved bruk av vårt søknadsskjema og endes på epost til post@bymuseet.no

Last ned retningslinjer for filming og fotografering her.

Last ned priser for filming og fotografering her.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Kommersiell leder Astrid Strømsnes tlf. 932 35 640 epost: aststr@bymuseet.no