Logo

Bymuseet har flere logoer til bruk i ulike sammenhenger, også for de enkelte museene. Disse vil bli tilgjengelige på vår nettside.

Foreløpig kan logoer fåes ved henvendelse til kommersiell leder Astrid M. Strømsnes, e-post: aststr@bymuseet.no.