Pressehenvendelser

Ved presse og mediehenvendelser:

 

Pressekontakt    
Kommersiell leder
Astrid M. Strømsnes    
Mobil: 932 35 640 E-post: aststr@bymuseet.no

 

Direkte henvendelser    
Direktør
Marianne L. Nielsen
Mobil: 934 49 950 E-post: marnie@bymuseet.no
Administrasjonsjef
Mette Franck Johnsen
Mobil: 478 02 095 E-post: metjoh@bymuseet.no
Utstillings- og formidlingsleder
Kari Skarprud Pettersen
Mobil: 976 38 865 E-post: karpet@bymuseet.no
Bygningsvern- og driftsleder
Dag Jenseg
Mobil: 479 79 571 E-post: dagjen@bymuseet.no

Samlingsleder

Rebecca Nedregotten

Mobil: 465 43 416

E-post: rebstr@bymuseet.no 

 

Styreleder    
Eivind H. Hermansen Telefon: 55 13 00 11               

E-post:eivind@midtunvekst.no


Logo og pressebilder kan fås ved henvendelse til kommersiell leder Astrid M. Strømsnes.