Bergens Tidende

Bymuseet har inngått en samarbeidsavtale med Bergens Tidende for 2019.

I forbindelse med samarbeidet arrangeres det årlig en BT-familiedag på Gamle Bergen Museum.