Bergens Tidende

Bymuseet har inngått en samarbeidsavtale med Bergens Tidende for 2016.

I forbindelse med samarbeidet arrangeres det årlig en BT-familiedag på Gamle Bergen Museum. I år er dette arrangementet lagt til søndag 21. august.