St. Jørgen kirke

I sommerhalvåret leier vi ut kirken til blant annet gudstjenester, vielser og konserter.

Særlige hensyn må tas da kirken er fredet.

For mer informasjon e-post: lepramuseet@bymuseet.no.