Nyheter / 100% fast stilling som bygningstømrer

100% fast stilling som bygningstømrer

Bymuseet er et kulturhistorisk museum som drifter og forvalter ni museer i Bergen. Vi har en stor og variert bygningsmasse, med totalt ca 120 bygninger.

Stillingen inngår i Bymuseets bygningsvernavdeling med arbeidsområde på alle våre anlegg. Avdelingen har 14 årsverk og består av håndverkere, driftspersonell og antikvarisk fagkompetanse. Vi har ansvar for restaurering, vedlikehold og drift av Bymuseets anlegg.

Søknadsfrist 10. oktober 2016

Vi tilbyr:
- arbeid med Bergens mest spennende bygningsmasse sammen med dyktige kollegaer
- faglige utfordringer
- regulerte arbeidsforhold og offentlig tjenestepensjon
- muligheter for kursing, etter- og videreutdanning i nasjonale nettverk

Vi søker en medarbeider med:
- solide faglige kvalifikasjoner, minimum fagbrev som bygningstømrer
- stor arbeidskapasitet
- bygningsteknisk kompetanse innen istandsetting og vedlikehold av fredete og verneverdige bygninger
- interesse for, - og holdninger til gamle hus og håndverkstradisjoner vil bli vektlagt
- erfaring, allsidighet og selvstendighet

Vi vil legge vekt på dokumentert erfaring, faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Bymuseet ansetter for fremtiden, og i avdelingen vektlegger vi en balansert alderssammensetning. Yngre tømrere og kvinnelige tømrere oppfordres til å søke.

Bymuseet er tilknyttet Landsoverenskomst for museer, og tilbyr offentlig tjenestepensjon. Stillingen vil bli innplassert som Fagarbeider med fagbrev (stillingskode 1203). Ved relevant tilleggskompetanse kan kan annen stillingskode vurderes.

Søknad med cv sendes til post@bymuseet.no, eller postboks 4052 Dreggen, 5835 Bergen. Søknadsfrist 10.10.16 med tiltredelse 01.01.2017.

For nærmere opplysninger kontakt bygningsvernleder Bjarte Gullachsen 414 79 234, epost: bjagul@bymuseet.no, eller tømrerformann Dag Jenseg 479 79 571, epost: dagjen@bymuseet.no

Last ned utlysningstekst her

FINN-kode: 82465308

Andre nyheter

Kurs på Hordamuseet hausten 2019

Lær tradisjonelt, berekraftig handverk!

Strikkekaffi på Hordamuseet

Pjoning, hakking, fletting, tveband, kurvstrikk eller bare rett og vrang?

Matpraten på Hordamuseet

Bli med og lag mat med djupe tradisjonar frå den vestnorske matkulturen
Flere nyheter