Nyheter / 100% fast stilling som ledende renholder

100% fast stilling som ledende renholder

Vi ser etter en ledende renholder med INSTA800 kunnskapsnivå minimum 2, helst nivå 3. Søknadsfrist 24. april 2019!

Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk og arkeologisk museum med ansvar for drift av ni museer i Bergen kommune; Rosenkrantztårnet, Håkonshallen, Bryggens Museum, Hordamuseet, Gamle Bergen Museum, Bergen skolemuseum, Damsgård Hovedgård, Alvøen hovedbygning og Lepramuseet. Bymuseet har om lag 190.000 gjenstander og foto og gir museumsopplevelser til om lag 200.000 besøkende i året. Museet forvalter 115 bygninger, hvor av 100 av dem er av høy kulturhistorisk verdi. Museet har også ansvar for kulturlandskap, samt historiske hager- og parkanlegg. Vi har 60 fast ansatte og et driftsbudsjett på om lag 60 millioner.

Vi ser etter en ledende renholder med INSTA800 kunnskapsnivå minimum 2, helst nivå 3.
Du må være strukturert og fleksibel, og får ansvar for operativt renhold (ca 80%) samt administrativt ansvar for museets renholdstjeneste (ca 20%). Stillingen inngår i Bymuseets bygningsvern- og driftsavdeling.

Søknadsfrist 22.04.19

Arbeidsoppgaver
• Utføre renhold ihht INSTA800, minimum nivå 2, helst nivå 3
• Kvalitetskontrollere renhold ihht INSTA800
• Lede renholdspersonell
• Planlegge renholdsrutiner, arbeidsplaner og kvalitetskrav
• Melde behov for, og bestille renholdsutstyr og -midler
• Føre kontroll med fravær og styre vikarbehov
• Opplæring av renholdspersonell
• Oppfølging av forbruk/materiell og maskinpark

Kompetansekrav
• Fagbrev som renholdsoperatør
• Dokumentert erfaring fra organisert renhold
• God helse til å kunne utføre daglige renholdsoppgaver og vedlikehold
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Søkere med erfaring fra renhold av store publikumsarealer vil bli foretrukket
• Erfaring fra renhold i museums- eller kultursektoren kan være en fordel
• Gyldig sertifikat (kl B) er ønskelig

Personlige egenskaper
• Serviceinnstilt, imøtekommende og interessert
• Strukturert, nøyaktig og ryddig
• Evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre
• Målrettet og løsningsorientert

Vi tilbyr
• Gode kolleger og spennende og utfordrende oppgaver ved et museum i utvikling
• Faglige utfordringer
• Regulerte arbeidsforhold og offentlig tjenestepensjon
• Ansettelse i en IA-bedrift

Tiltredelse etter avtale, senest 01.08.19.

Stillingen har til tider høyt arbeidstempo. Det kreves derfor stor grad av fleksibilitet og stor arbeidskapasitet. Vi vil legge vekt på dokumentert erfaring, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.

Stillingen vil bli innplassert som Renholdsleder (stillingskode 1132).

Søknad med CV sendes til post@bymuseet.no, søknadsfrist 22.04.19.

FINN-kode 143562368

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Dag Jenseg, Bygningsvern- og driftsleder, tlf. 479 79 571, eller Kjell Erik Hopland, Husholdleder, tlf. 930 12 528.

 

 

Andre nyheter

Vi søker museumsverter og museumsskuespillere for sesongen 2020! Søknadsfrist 16. februar.

Vinterferieaktiviteter i Bymuseet

Kjekke aktiviteter for barn og voksne!

Sundagar på Hordamuseet

Velkomen til aktivitetar frå sundag 2. februar kl. 12-16!
Flere nyheter