Nyheter / 100% vikariat som resepsjonsansvarlig med formidlingskompetanse

100% vikariat som resepsjonsansvarlig med formidlingskompetanse

Søknadsfrist 28.11.19

Bymuseet i Bergen søker etter en utadvendt og serviceinnstilt resepsjonsansvarlig for museets resepsjoner i Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Den vi søker er utadvendt, serviceinnstilt, initiativrik og ansvarsfull. Stillingen er et 12-måneders vikariat, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist 28. november 2019.

Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk og arkeologisk museum med ansvar for drift av ni museer i Bergen kommune; Rosenkrantztårnet, Håkonshallen, Bryggens Museum, Hordamuseet, Gamle Bergen Museum, Bergen skolemuseum, Damsgård Hovedgård, Alvøen hovedbygning og Lepramuseet. Bymuseet har om lag 190.000 gjenstander og foto og gir museumsopplevelser til om lag 200.000 besøkende i året. Museet forvalter 115 bygninger, hvor av 100 av dem er av høy kulturhistorisk verdi. Museet har også ansvar for kulturlandskap, samt historiske hager- og parkanlegg. Vi har 60 fast ansatte og et driftsbudsjett på om lag 60 millioner.

Stillingen inngår 60% i Formidlingsavdelingen og 40% i Markedsavdelingen, og vil ha hovedarbeidsplass på Bergenhus Festning (Håkonshallen og Rosenkrantztårnet). Arbeidstiden er delvis regulert av museets åpningstid, arbeid i helger og på kveldstid må påregnes.

Kvalifikasjoner:
• Relevant erfaring fra resepsjonsarbeid og førstelinjetjeneste
• Erfaring med oppfølging av andre medarbeidere er en fordel
• Erfaring med formidling til ulike aldersgrupper
• Gode IT-kunnskaper
• Interesse for og erfaring med administrativt arbeid
• God språkforståelse, spesielt norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver inkluderer:
• Inngå i resepsjonens ordinære vaktplan med resepsjons- og butikkarbeid
• Formidling av våre middelalderarenaer
• Opplæring og daglig oppfølging av museumsverter
• Administrative oppgaver: vaktlister, timelister, kasseoppgjør, rapportering og statistikk
• Medansvar for å utvikle inntektsgrunnlag og mersalg
• Salg mot nye og eksisterende kunder/brukergrupper og oppfølging av disse, samt utvikling av pakketilbud til eksisterende og nye brukergrupper
• Samarbeide med husholdleder om å gjennomføre utleiearrangementer

Personlige egenskaper:
• Serviceinnstilt, imøtekommende og historieinteressert
• Strukturert, selvgående og ryddig
• Evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre
• Ansvarsfull og ha evne til tydelig kommunikasjon med publikum, andre ansatte og leietagere
• Målrettet og løsningsorientert
• Stor arbeidskapasitet; det kan tidvis være høyt arbeidstempo og flere parallelle oppgaver

Vi tilbyr:
• Gode kolleger og meningsfulle og utfordrende oppgaver ved et museum i utvikling
• Regulerte arbeidsforhold og tjenestepensjon

Stillingen krever stor grad av fleksibilitet ifht arbeidsoppgaver. Vi vil legge vekt på dokumentert erfaring og personlig egnethet.

Stillingen vil bli innplassert som 1065 - Konsulent. Tiltredelse snarest. Søknadsfrist 28.11.19

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt utstillings- og formidlingsleder Kari Skarprud Pettersen (e-post: karpet@bymuseet.no / mob 976 38 865) eller kommersiell leder Astrid M. Strømsnes (e-post: aststr@bymuseet.no / mob 932 35 640).

Bymuseet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal vil komme i betraktning til stillingen. Alle opplysninger fra din CV må registreres i portalen. Vitnemål og attester vedlegges søknaden.

Søk på stillingen: Jobbnorge.no

 

Andre nyheter

Maler med fagbrev

Har du interesse for antikvarisk bygningsvern og eldre malingsteknikker? Søknadsfrist 24. november 2019.

Kurs på Hordamuseet hausten 2019

Lær tradisjonelt, berekraftig handverk!
Flere nyheter