Nyheter / 2 millioner kroner til Bymuseet fra Kulturrådet!

2 millioner kroner til Bymuseet fra Kulturrådet!

Bymuseet jubler over tildelingen av 2 millioner kroner til sikringstiltak ved museet fra Kulturrådet.

Dermed ble Bymuseet tilgodesett med den største summen i årets tildelingsrunde, der i alt 9 millioner kroner ble fordelt. Midlene bidrar til at kulturskattene våre skal sikres bedre, til glede og nytte også for framtidens generasjoner med bergensere!

Andre nyheter

Vi søker museumsverter og museumsskuespillere for sesongen 2020! Søknadsfrist 16. februar.
Flere nyheter