Nyheter / 2 millioner kroner til Bymuseet fra Kulturrådet!

2 millioner kroner til Bymuseet fra Kulturrådet!

Bymuseet jubler over tildelingen av 2 millioner kroner til sikringstiltak ved museet fra Kulturrådet.

Dermed ble Bymuseet tilgodesett med den største summen i årets tildelingsrunde, der i alt 9 millioner kroner ble fordelt. Midlene bidrar til at kulturskattene våre skal sikres bedre, til glede og nytte også for framtidens generasjoner med bergensere!

Andre nyheter

Kurs på Hordamuseet hausten 2019

Lær tradisjonelt, berekraftig handverk!

Strikkekaffi på Hordamuseet

Pjoning, hakking, fletting, tveband, kurvstrikk eller bare rett og vrang?

Matpraten på Hordamuseet

Bli med og lag mat med djupe tradisjonar frå den vestnorske matkulturen
Flere nyheter