Nyheter / Fortid møter fremtid i nytt publikumsbygg i Gamle Bergen Museum

Fortid møter fremtid i nytt publikumsbygg i Gamle Bergen Museum

Onsdag 1. februar lanserte Bymuseet i Bergen planene for et nytt publikumstilbud i Gamle Bergen Museum. Det nye bygget skal gi et helårstilbud til museets gjester og bli en ny møteplass i nærmiljøet. Vinneren av arkitektkonkurransen for nytt publikumsbygg i Gamle Bergen er danske AART architects AS.

«Gjennom nybygget skal vi øke attraksjonen til Gamle Bergen Museum, sette byhistorien inn i en større kontekst og vitalisere nærområdet», sier Marianne L. Nielsen, direktør for Bymuseet i Bergen. 

Det nye publikumsbygget skal gi
- en ny møteplass for nærmiljøet
- et bedre tilbud til publikum
- helårstilbud til våre gjester
- en helhetlig introduksjon til Bergens historie
- økt attraksjonsutvikling i Bergen
Bymuseet i Bergen har gjennomført en arkitektkonkurranse for nytt publikumsbygg, og det er en enstemmig jury som offentliggjorde at AART architects AS er vinner av konkurransen med utkastet «19028». Arkitektfirmaet har tidligere vunnet den internasjonale arkitektkonkurransen om nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy og har solid museumskompetanse.

«Vinnerutkastet har høy kvalitet og gode løsninger, og bygget har et tidløst uttrykk som står godt til de øvrige bygningene i museet», sier direktør Marianne L. Nielsen som har ledet juryens arbeid.

Prosjektet viser tre parallelle saltaksvolumer som følger veien, landskapet og de omliggende bygningers orientering. Bygget er delvis gravd inn i terrenget. Med saltak, sidestilte gavler og klinkerfliser som fasademateriale speiler bygget trekk fra bergensarkitekturen som gir assosiasjoner til blant annet de gamle industribyggene i sjøområdet i Gamle Bergen Museum.

«Vi ønsket å presentere et funksjonelt publikumsbygg som forholder seg romlig og typologisk til den eksisterende bebyggelsen på museet», sier Thomas Pedersen, avdelingsleder og assosiert partner i AART architects AS. «Vi ser frem til å jobbe videre med dette sentrale bygget i Gamle Bergen Museum».

Foto av Marianne L. Nielsen, Bymuseet i Bergen og Thomas Pedersen, AART Architects.

Følgende 5 byråer deltok i konkurransen
• AART architect AS
• Ola Roald AS
• Arkitektgruppen CUBUS AS
• Ratio arkitekter AS
• Link arkitektur AS

Vedlegg:
- Pressegrunnlag med juryens begrunnelse og oversikt jurymedlemmer

Om Bymuseet i Bergen

Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk- og arkeologisk museum med ansvar for drift av 9 museer i Bergen kommune.

Bymuseet i Bergen ble etablert i 2005 som et resultat av museumsreformen og overtok driften av mange av byens museer. Etter at også Hordamuseet ble en del av Bymuseet fra januar 2007, forvalter museet nå over 120 bygninger en betydelig gjenstandssamling og gir museumsopplevelser til over 200.000 besøkende i året. Museet har 53 faste ansatte og om lag 50 årsverk. Museets driftsbudsjett (2016) er rundt 53 millioner kroner.

Museet fanger ulike aspekter av Bergens fascinerende byhistorie, fra kongelige festlokaler i Håkonshallen til enkle pasientværelser på leprahospitalet St. Jørgen. Det store middelalder-materialet etter de arkeologiske utgravningene på Bryggen, hele det rekonstruerte bymiljøet i Gamle Bergen, utstillingene og friluftsmuseet på Hordamuseet, herskapsboligen på Alvøen, lystgården Damsgård, Bergen Skolemuseum i den gamle latinskolen og den unike brannhistoriske samlingen til Bergen Brannhistoriske Stiftelse. Sistnevnte skal etter hvert danne utgangspunkt for et nytt brannhistorisk museum i den gamle hovdbrannstasjonen.
Om AART architects
Med avdelinger i Aarhus, København og Oslo er AART architects en dedikert, nordisk arkitektvirksomhet. I mer enn 15 år har vi tegnet og oppført prosjekter innenfor alle størrelsesordener innen arkitektur – fra bygninger til byrom, og hele masterplaner. Alle prosjekter drives av ambisjonen om å skape muligheter for mennesker, virksomheter og samfunnet i et bredere perspektiv.

 

Andre nyheter

Vi søker museumsverter og museumsskuespillere for sesongen 2020! Søknadsfrist 16. februar.
Flere nyheter