Nyheter / Hvordan ble du bergenser?

Hvordan ble du bergenser?

Bli med på en reise bakover i tid på Bryggens Museum. Finn ut hvem du er.

Tekst og foto: Ove Sjøstrøm

Det er en fin høstdag i begynnelsen av oktober. Museumspedagog ved Bymuseet i Bergen, Knut Høiaas, har invitert til søndagsforedrag i auditoriet på Bryggens Museum. Anledningen er utstillingen «Hvor kommer du fra?». Auditoriet i kjelleren er fylt opp av tilhørere. Høiaas tar sats og spør:

- Kan alle som ikke er født i Bergen rekke opp en hånd?

Halve salen rekker opp hånden.

- Og dere som har en av foreldrene født utenbys?

Flere rekker opp hånden.

- Dere som bare har én av besteforeldrene født i Bergen?

Høiaas ser utover forsamlingen og konkluderer:

- Nå er det ikke mange igjen her som ikke har en hånd i været.

En god blanding
Det er dette utstillingen på Bryggens Museum handler om. Hvem er vi? Hvordan ble vi bergensere? Og hva er egentlig en nordmann?

- Vi er vel stort sett en spennende blanding av mange ulike typer nasjonaliteter og folkeslag. Historisk sett har Bergen vært en magnet på tilreisende på grunn av sin posisjon som handelssted og storby, sier Høiaas. 

Utstillingen på Bryggens Museum tar for seg den førmoderne befolkningen i Norge basert på postdoktorprosjektet til biologisk antropolog, Stian Suppersberger Hamre. Han har analysert tenner og skjeletter fra middelalderen for å finne ut mer om migrasjon og folkevandringer.

- Migrasjon og folkevandringer er ikke noe nytt for vår tid, sier Høiaas, og fortsetter:

- Det har vi sett gjennom alle tider. Til Bergen og Norge kom det folk fra våre nærområder, men også langveisfra. Byen vår var lenge inngangsporten til Norge for tilreisende. Og mange ble værende.


Skjeletter avslører opphavet
I utstillingslokalet finner vi skjeletter, hodeskaller, pengepunger i skinn, lærsko, et par ski og andre gjenstander fra fjern fortid. Tekst og bilder leder deg gjennom utstillingen.

Også to rekonstruerte hoder er utstilt. Hodene er fra middelalderen. De to døde i Trondheim for over 700 år siden. Ansiktene er rekonstruert med utgangspunkt i hodeskallene, den ene fra en ung kvinne. 

- Vi vet ikke navnet hennes, men hun kom nordfra da hun var 10-12 år, fra Finnmark, eller muligens helt fra nord-Russland. Folk på den tiden forflyttet seg over store geografiske områder, forteller Høiaas.

- Det forteller oss noe om aktiv mobilitet for 700 år siden.

Døden i Bergen
Høiaas har jobbet mye med 1700-tallets Bergen. Det finnes mange gode skriftlige kilder fra denne tidsepoken.

- Vi ser at halvparten av de som begraves i byen på denne tiden ikke er født i Bergen. Det viser en enorm tilflytting. Og mange flytter også fra Bergen på 1700-tallet.

Og døden var rett rundt hjørnet i byen vår, forteller han. Høy barnedødelighet, voldskriminalitet og en litt bisarr begravelsesskikk etter dagens standard ble gjennomført:

- Det var vanlig å begrave de døde i kirkebygget helt frem til begynnelsen av 1800-tallet. Men det var bare de velstående som fikk denne æren. Vigslet grunn og en kirke som fikk gode inntekter, er noe av forklaringen på denne praksisen.

Det var ofte snakk om kvalmende gudstjenester. For nesen:

- I steinkirkene var det mindre lukt, men i trekirkene ble det uutholdelig for kirkegjengerne, spesielt på varme dager. På denne tiden var det ikke frivillig å gå i kirken heller, forteller Høiaas.

Møt forfedrene dine
Førstekonservator Sigrid Samset Mygland er prosjektleder for utstillingen. Både hun og Høiaas ønsker flere av byens innbyggere til Bryggens Museum i tiden fremover. Mygland tok i fjor doktorgraden ved Universitetet i Bergen med temaet: «Kvinner, kjønn og materiell kultur i middelalderens Bergen».

Som arkeolog er hun levende opptatt av forskningsformidling, også for de minste: 

- Vi har skaffet små, hvite forskerfrakker og forskerbriller myntet på vår yngste besøkende, sier hun.

I tillegg har museet laget en liten forskerkrok med aktivitet.

- Her får de yngste besøkende bygge skjelett i papp som de kan ta med seg hjem.

Museumspedagog Høiaas avslutter med en liten oppfordring før høstferien:

- Kom til Bryggens Museum og møt forfedrene dine. Bergenserne er «nokke for seg sjøl», sies det. Det tror jeg definitivt skyldes blandingen av utlendinger, striler og innfødte.

Bryggens Museum 01.10.16 – 13.08.17

Mandag - fredag kl. 11-15, Lørdag kl. 12-15, Søndag 12-16

Andre nyheter

Vi har åpnet for sommeren!

Kjøp billetter til utstillinger, omvisninger og ekspertvandringer her!
Flere nyheter