Nyheter / Ledig stilling som samlingsleder

Ledig stilling som samlingsleder

Søknadsfrist 15. mars 2019.

Bymuseet forvalter en omfattende foto- og gjenstandssamling. Museet har et godt omdømme innen samlingsforvaltning og vi har ambisjoner om å videreføre og utvikle denne posisjonen i årene som kommer. Vi ser etter deg som vil ta et overordnet ansvar for denne store kulturskatten.

Bymuseet i Bergen er den fremste forvalteren av Bergens kulturhistorie, og samlingslederen har ansvar for å ivareta et kjerneområde i vår virksomhet – gjenstandene både i magasin og på alle våre arenaer. Samlingsavdelingen består av 5 fast ansatte.

Stillingen inngår i museets ledergruppe bestående av; direktør, administrasjonsleder, utstillings- og formidlingsleder, kommersiell leder, samlingsleder og bygningsvern- og driftsleder. Som del av ledergruppen vil samlingslederen ha en vesentlig rolle i den strategiske- og helhetlige utviklingen av Bymuseet.

Bymuseet ser etter en trygg fagperson med gode samarbeids- og lederegenskaper. Du må ha både strategisk og operativ kløkt, samt evne til å se museets rolle både i et fag- og publikumsperspektiv. Den rette kandidaten er strukturert, motiverende og trives med å følge opp, koordinere og prioritere et bredt spekter av oppgaver.

Bymuseet har stort fokus på å være en aktuell samfunnsaktør med relevans og synlighet for befolkningen i Bergen og omegn, og har ambisjoner om å videreutvikle enkeltmuseene som besøksarenaer med unik attraksjonsverdi.

Hovedoppgaver
•Bærekraftig forvaltning av museets samlinger
•Utvikling og drift av avdelingen, herunder personalansvar
•Oppfølging av mål og budsjetter i henhold til museets planverk
•Kontakt med eierstiftelsene og andre samarbeidsparter
•Være en pådriver for videreutvikling og samarbeid inne samlingsforvaltning lokalt, regionalt og nasjonalt
•Tiltak knyttet til forebyggende bevaring
•Digitalisering og effektivisering
•Storstilt flytting av museumsgjenstander
•Bidra til etablering av nytt brannhistorisk museum

Kvalifikasjoner
•Gode leder- og kommunikasjonsevner
•Høyere utdannelse, gjerne innen forebyggende konservering
•Gode kunnskaper om samlingsforvaltning og museenes samfunnsoppdrag
•Evne til å se helhetlige løsninger og tenke kreativt innenfor gitte rammer
•Gode faglige nettverk – god nettverksbygger
•God språkforståelse. Må beherske et nordisk språk samt engelsk muntlig og skriftlig
•Førerkort minimum klasse B. Må disponere bil.

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi v/Jon Gjerde på tlf. 958 44 394, Hege Solbakken på tlf. 911 04 141 eller Rasmus Haugen Sandvik på tlf. 473 02 152. Send søknad med CV på Visindi.no innen 15. mars 2019. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk og arkeologisk museum med ansvar for drift av ni museer i Bergen kommune; Rosenkrantztårnet, Håkonshallen, Bryggens Museum, Hordamuseet, Gamle Bergen Museum, Bergen skolemuseum, Damsgård Hovedgård, Alvøen hovedbygning og Lepramuseet. Bymuseet har om lag 190.000 gjenstander og foto og gir museumsopplevelser til om lag 200.000 besøkende i året. Museet forvalter 115 bygninger, hvor av 100 av dem er av høy kulturhistorisk verdi. Museet har også ansvar for kulturlandskap, samt historiske hager- og parkanlegg.  Vi har 60 fast ansatte og et driftsbudsjett på om lag 60 millioner. 

Andre nyheter

Vi søker museumsverter og museumsskuespillere for sesongen 2020! Søknadsfrist 16. februar.
Flere nyheter