Nyheter / Ledig stilling som tømrer

Ledig stilling som tømrer

Vi søker tømrer med fagbrev til 100 % fast stilling. Søknadsfrist 22. mars 2021. Tiltredelse snarest.

Bymuseet i Bergen søker tømrer med fagbrev til 100 % fast stilling. 

Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk og arkeologisk museum med ansvar for drift av ni museer i Bergen kommune; Rosenkrantztårnet, Håkonshallen, Bryggens Museum, Hordamuseet, Gamle Bergen Museum, Bergen skolemuseum, Damsgård Hovedgård, Alvøen hovedbygning og Lepramuseet. Bymuseet har om lag 190.000 gjenstander og foto og gir museumsopplevelser til om lag 200.000 besøkende i året. Museet forvalter 115 bygninger, hvor av 100 av dem er av høy kulturhistorisk verdi. Museet har også ansvar for kulturlandskap, samt historiske hager- og parkanlegg. Vi har et driftsbudsjett på om lag 60 millioner.

Stillingen inngår i avdelingen for bygnings- og samlingsforvaltning.

Vi søker en TØMRER som har/er:
Solide faglige kvalifikasjoner, minimum fagbrev som tømrer
• Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
• Bygningsteknisk kompetanse innen istandsetting og vedlikehold av fredete og verneverdige bygninger
• Interesse for og gode holdninger til gamle hus og håndverkstradisjoner
• Løsningsorientert og allsidig, samt evne til å jobbe selvstendig og i team

I tillegg er det ønskelig med:
• Gode IT-kunnskaper
• Erfaring fra FDV-moduler
• God språkforståelse, spesielt norsk muntlig og skriftlig, men også gjerne engelsk
• Førerkort minimum klasse B

Stillingen krever stor grad av fleksibilitet ifht arbeidsoppgaver. Vi vil legge vekt på dokumentert erfaring, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.
Det må påregnes noe helge- og kveldsarbeid.

Vi tilbyr:
• Arbeid med Bergens mest spennende bygningsmasse sammen med dyktige og hyggelige kolleger
• Faglige utfordringer
• Regulerte arbeidsforhold og offentlig tjenestepensjon
• Muligheter for kursing, etter- og videreutdanning i nasjonale nettverk

Bymuseet ansetter for fremtiden og vi vektlegger en balansert alderssammensetning. Yngre tømrere og kvinnelige tømrere oppfordres til å søke.

Bymuseet er tilknyttet Landsoverenskomst for museer, og tilbyr offentlig tjenestepensjon. Stillingene vil bli innplassert som Fagarbeider med fagbrev (stillingskode 1203).
Søknadsfrist 22.03.21

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Bygningsvern- og driftsleder Dag Jenseg, e-post: dagjen@bymuseet.no. Telefon: 479 79 571, eller formann Alexander Myrtvedt, e-post: alemyr@bymuseet.no. Telefon: 959 13 501.

Søknadsfrist 22. mars 2021 med snarlig tiltredelse. Bymuseet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal vil komme i betraktning til stillingen.

Alle opplysninger fra din CV må registreres i portalen. Vitnemål og attester vedlegges søknaden.

Andre nyheter