Nyheter / Uhørte stemmer og glemte steder

Uhørte stemmer og glemte steder

I perioden 2009-2012 deltok Bymuseet i Bergen i prosjektet "Uhørte stemmer og glemte steder" – fortellinger fra utviklingshemmedes historie.

Målet var å samle inn og formidle informasjon og beretninger fra og om etterkrigstidas sentralinstitusjoner for utviklingshemmede, fra HVPU-reformen og fra utviklingen på dette området fram til i dag. Prosjektet har vært drevet av fem museer som ønsker å formidle en del av norsk historie som har berørt mange mennesker – som institusjonsbeboere, familie, naboer, venner, ansatte eller andre.

I tillegg til nettstedet har prosjektet også resultert i en vandreutstilling og en miniutstilling som har vært vist mange ulike steder over hele landet fra høsten 2009 til vinteren 2012. Prosjektet har hatt som målsetning at nettsted og utstillinger skal være dialogarenaer der et mangfold av stemmer og beretninger skal komme besøkende og publikum direkte i møte.

Samarbeidsprosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2012/2013, men nettstedet videreføres.

http://institusjon.no

Andre nyheter

Vi har åpnet for sommeren!

Kjøp billetter til utstillinger, omvisninger og ekspertvandringer her!
Flere nyheter