Nyheter / Vi søker tømrer, snekker og byggdrifter/driftsleder!

Vi søker tømrer, snekker og byggdrifter/driftsleder!

Vi har ledig 100 % faste stillinger som tømrer, snekker og driftsleder. Søknadsfrist 3. mars 2019!

Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk museum som drifter og forvalter ni museer i Bergen. Vi har en stor og variert bygningsmasse, med totalt ca 120 bygninger.

Stillingene inngår i Bymuseets bygningsvern- og driftsavdeling. Tømrer og snekker vil ha arbeidsområde på alle våre anlegg, mens driftsleder vil ha sitt hovedarbeidssted på Bryggens Museum.

Bygningsvern- og driftsavdelingen består av håndverkere, driftspersonell, antikvarisk fagkompetanse og renholdere. Vi har ansvar for restaurering, vedlikehold og drift av Bymuseets anlegg. Avdelingen har to velfungerende verkstedslokaler, på Gamle Bergen og Hordamuseet, som betjener de 9 museene og all utstillingsproduksjon.

Søknadsfrist 3. mars 2019.

Vi tilbyr:
• Arbeid med Bergens mest spennende bygningsmasse sammen med dyktige og hyggelige kolleger
• Faglige utfordringer
• Regulerte arbeidsforhold og offentlig tjenestepensjon
• Muligheter for kursing, etter- og videreutdanning i nasjonale nettverk

Vi søker en TØMRER som har/er:
• Solide faglige kvalifikasjoner, minimum fagbrev som tømrer
• Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
• Bygningsteknisk kompetanse innen istandsetting og vedlikehold av fredete og verneverdige bygninger
• Interesse for og gode holdninger til gamle hus og håndverkstradisjoner
• Løsningsorientert og allsidig, samt evne til å jobbe selvstendig og i team

Vi søker en SNEKKER som har/er:
• Solide faglige kvalifikasjoner, minimum fagbrev som snekker
• Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
• Erfaring fra restaurering og vedlikehold av historiske bygningsdeler i fredete og verneverdige bygninger
• Gjerne erfaring fra utstillingsproduksjon- og montering
• Interesse for og gode holdninger til gamle hus og håndverkstradisjoner
• Løsningsorientert og allsidig, samt evne til å jobbe selvstendig og i team
• Lyst og evne til formidling av fagområdet

Vi søker en BYGGDRIFTER/DRIFTSLEDER som har/er:
• Fagbrev som byggdrifter eller annet relevant håndverksfag er en fordel
• Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
• Erfaring i bruk av AV-anlegg
• Erfaring med brannvernlederfunksjon, sikringsplaner og alarmanlegg
• Erfaring med tekniske anlegg som ventilasjons- og varmeanlegg, og sentral driftskontroll
• Spesielt gode IT-kunnskaper
• Løsningsorientert og allsidig, samt evne til å jobbe selvstendig og i team
• Fungere som koordinator og tilrettelegger for andre fagpersoner eller servicearbeidere

I tillegg er det for alle stillingene ønskelig med:
• Gode IT-kunnskaper
• Erfaring fra FDV-moduler
• God språkforståelse, spesielt norsk muntlig og skriftlig, men også gjerne engelsk
• Førerkort minimum klasse B

Stillingene krever stor grad av fleksibilitet ifht arbeidsoppgaver. Vi vil legge vekt på dokumentert erfaring, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.
Det må påregnes noe helge- og kveldsarbeid.

Bymuseet ansetter for fremtiden og vi vektlegger en balansert alderssammensetning. Yngre tømrere/snekkere/driftsleder og kvinnelige tømrere/snekkere/driftsleder oppfordres til å søke.

Bymuseet er tilknyttet Landsoverenskomst for museer, og tilbyr offentlig tjenestepensjon. Stillingene vil bli innplassert som Fagarbeider med fagbrev (stillingskode 1203). Ved relevant tilleggskompetanse kan annen stillingskode vurderes.

Søknad med CV sendes til post@bymuseet.no, eller Bymuseet i Bergen, Postboks 4052 Sandviken, 5835 Bergen. Opplys gjerne om annen relevant opplæring eller kurs, så som stillasmontering, sikringskurs, utvidet førerkort etc.

Søknadsfrist 03.03.19 med tiltredelse senest 01.08.19 for tømrer og snekker, og senest 01.09.19 for driftsleder

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt Dag Jenseg, Bygningsvern- og driftsleder, tlf: 479 79 571, e-post: dagjen@bymuseet.no.

Last ned utlysningstekst her eller søk via Finn.no:

 

FINN-kode139667981: Tømrer

FINN-kode139780763: Snekker

FINN-kode139784057 : Byggdrifter/Driftsleder

 

Andre nyheter

Vi søker museumsverter og museumsskuespillere for sesongen 2020! Søknadsfrist 16. februar.
Flere nyheter