Nyheter / Vi søker videojournalist/historieforteller til prosjektstilling

Vi søker videojournalist/ historieforteller til prosjektstilling

Søknadsfrist 15. mai 2019.

Bymuseet søker etter en person som sammen med oss kan løfte synligheten og styrke samfunnsrollen til museet i forhold til publikum, samarbeidsparter og bevilgende myndigheter. Vi er på jakt etter en person med journalistisk teft, som har bred teknisk forståelse og kompetanse, samt kompetanse på god lyd og foto.

Vår videojournalist/historieforteller (innholdsprodusent) blir en viktig lagspiller i museets kommunikasjons - og markedsarbeid. Den vi søker er meget skrivekyndig og vet hvordan historiefortelling kan brukes effektivt og målrettet i kommunikasjon. Personen vil bli sentral i alt fra planlegging, produksjon til publisering og analyse av innhold i våre digitale kanaler.

Søkere må disponere eget utstyr og programvare, men vi tilbyr kontorplass blant hyggelige kolleger på et av våre museer. Arbeidstid vil bli ca. 1-2 dager i uken og stillingen er et prøveprosjekt ut året.

Ved eventuelle spørsmål kontakt Astrid M. Strømsnes på e-post: aststr@bymuseet.no eller mobiltelefon: 93 23 56 40

Søknadsfrist: Send en kortfattet søknad til aststr@bymuseet.no innen 15. mai 2019.

Søknad må inneholde beskrivelse av tidligere arbeider eller prosjekter som kan medbringes ved intervju.

Ønskelig med snarlig oppstart.

Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk og arkeologisk museum med ansvar for drift av ni museer: Alvøen Hovedbygning – Bryggens Museum – Damsgård Hovedgård – Gamle Bergen Museum – Hordamuseet – Håkonshallen – Lepramuseet – Rosenkrantztårnet – Skolemuseet. Bymuseet har om lag 190 000 gjenstander og foto og gir museumsopplevelser til ca. 200 000 besøkende i året. Museet forvalter 115 bygninger, hvor av 100 av dem er av høy kulturhistorisk verdi. Museet har også ansvar for kulturlandskap, samt historiske hager- og parkanlegg.

Andre nyheter