Nyheter / Vil du jobbe sammen med oss på Bymuseet i Bergen i sommer?

Vi søker museumsverter og museumsskuespillere for sesongen 2020! Søknadsfrist 16. februar.

Bymuseet søker engasjerte, imøtekommende og allsidige sesongverter for turnusordning for flere av våre museer. Bymuseet består av ni museer som viser ulike sider av Bergens historie og vi har til sammen rundt 200 000 besøkende i året.

Denne sesongen ser vi etter nye medarbeidere til Gamle Bergen Museum, Bergenhus Festning, Bryggens Museum inkludert vandreturen Bryggen Guiding, Skolemuseet, Lepramuseet, Damsgård Hovedgård og Hordamuseet.

Vi ser etter positive, utadvendte, kunnskapsrike og selvstendige mennesker med ulik alder, bakgrunn og kompetanse, som kan bidra til å gi vårt publikum gode opplevelser.

Alle våre ansatte forventes å ha:
- glede av å omgås andre mennesker
- interesse for og kunnskap om museer og Bergens historie
- gode formidlingsevner
- gode muntlige språkferdigheter (engelsk og norsk er en forutsetning)
- gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
- strukturert og ryddig arbeidsform
- evne til å håndtere varierte arbeidsoppgaver og utfordringer

Søkere oppfordres til å ønske seg et eller flere arbeidssteder, men Bymuseet forbeholder seg retten til å disponere personalressurser etter museets behov. Du finner mer informasjon om de museene vi trenger museumsverter til under, samt på vår nettside www.bymuseet.no.

Arbeidstid, arbeidsmengde og stillingsprosent varierer og vil inkludere helgearbeid. Denne sesongen søker vi også verter som kun er interessert i helgeturnus. Det settes opp bindende vaktplaner for hele sommersesongen. Ønsker om ferie vil bli forsøkt tatt hensyn til. Ved noen arenaer er drakt påkrevd.

Vi tilbyr en spennende og varierende arbeidsdag i et godt kollegialt miljø. Lønn etter tariff. Innplassering som Betjent i stillingskode 1078 etter Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Virke. Søkere under 18 år vurderes ikke.

Utfyllende informasjon om våre arbeidssteder og om arbeidsoppgaver:

Du finner også åpningstider og mer informasjon om hva de enkelte museene formidler i oppslagene for hvert enkelt museum på nettsiden vår.

Museumsverter til Bryggens Museum og Bryggen Guiding
Sesong 18. mai til 13. september

Bryggens Museum er en av våre travleste arenaer og vertene må daglig forholde seg til mange mennesker og tåle høyt arbeidstempo.

Arbeidet består i hovedsak av:
- omvisninger i basisutstillingen
- omvisning på Bryggen Guiding og Kirke og kongemakt, vandreturer som går delvis ute
- resepsjonsarbeid med salg av billetter, varer etc, samt daglig kasseoppgjør
- lettere renhold og annet forefallende arbeid

Museumsverter til Bergenhus Festning (Håkonshallen og Rosenkrantztårnet)
Sommersesong 18. mai til 13. september

På Bergenhus er det travelt og vertene må daglig forholde seg til mange mennesker og tåle høyt arbeidstempo.

Arbeidet består i hovedsak av:
- omvisninger i begge bygg
- uteomvisning rundt på festningsområdet
- resepsjonsarbeid med salg av billetter, varer etc, samt daglig kasseoppgjør
- lettere renhold og annet forefallende arbeid

Museumsverter til Lepramuseet
Sommersesong 15. mai til 31. august

Arbeidet består i hovedsak av:
- omvisninger
- resepsjonsarbeid med salg av billetter og bøker etc, samt daglig kasseoppgjør
- lettere renhold og annet forefallende arbeid

Museumsverter til Skolemuseet
For perioden 19. april til 19. desember

Arbeidet består i hovedsak av:
- omvisninger
- resepsjonsarbeid med salg av billetter, varer og kaffe mm, samt daglig kasseoppgjør
- lettere renhold av publikumsarealer og annet forefallende arbeid

Museumsverter til Damsgård Hovedgård
Sommersesong 2. juni til 30. august

Arbeidet består i hovedsak av:
- faste omvisninger som omfatter både hus og hage
- resepsjonsarbeid med salg av billetter og varer, samt daglig kasseoppgjør
- betjening av kafe med enklere matlaging
- renhold og annet forefallende arbeid inne og ute

Museumsverter til Hordamuseet
For perioden 19. april – 13. desember

Arbeidet består i hovedsak av:
- omvisninger innendørs, også på uteområdet etter avtale
- resepsjonsarbeid med salg av billetter og varer, samt daglig kasseoppgjør
- betjening av kafe med enklere matlaging
- lettere renhold av publikumsarealer og annet forefallende arbeid

Museumsverter og museumsskuespillere til Gamle Bergen Museum
Sommersesong 10. mai til 6. september.

Arbeidet for museumsvertene består i hovedsak av:
- resepsjonsarbeid med salg av billetter, varer og kaffe mm, samt daglig kasseoppgjør
- omvisninger/introduksjoner
- lettere renhold og annet forefallende arbeid

Gamle Bergen museum skiller seg ut fra de øvrige museer ved sitt formidlingskonsept Levende museum. Våre aktører bruker historiske kostymer og møter våre gjester som historiske karakterer. Søkere hit må i tillegg til Bymuseets generelle krav også ha særlig interesse for og erfaring med teater og beherske engelsk flytende.

Arbeidet for museumsskuespillerne består i hovedsak av:
- formidling; improvisasjon og skuespill inne og utendørs
- diverse forefallende arbeid knyttet til husholdet i våre Levende Museums-hus

Spørsmål om stillinger og søknadsprosessen kan rettes til Grete Eilertsen greeil@bymuseet.no, tlf 481 62 678 og Martha Lillestøl marlil@bymuseet.no, tlf 975 62 487. Søknadsfrist 16. februar 2020.

Kun søknader via Jobbnorge blir vurdert - send søknad her . 

Andre nyheter