Om Bymuseet

Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk- og arkeologisk museum med ansvar for drift av 9 museer i Bergen kommune. 

Bymuseet i Bergen ble etablert i 2005 da vi som et resultat av museumreformen overtok driften av mange av byens museer. Etter at også Hordamuseet ble en del av Bymuseet fra januar 2007, forvalter museet nå over 120 bygninger en betydelig gjenstandssamling og gir museumsopplevelser til over 200 000 besøkende i året. Museet har  53 faste ansatte og om lag 50 årsverk.   

Museet fanger ulike aspekter av Bergens fascinerende byhistorie, fra kongelige festlokaler i Håkonshallen til enkle pasientværelser på leprahospitalet St. Jørgen. Vi forvalter det store middelaldermaterialet etter de arkeologiske utgravningene på Bryggen, hele det rekonstruerte bymiljøet i Gamle Bergen, utstillingene og frilufsmuseet på Hordamuseet, herskapsboligen på Alvøen, lystgården Damsgård, Bergen Skolemuseum i den gamle latinskolen og den unike brannhistoriske samlingen til Bergen Brannhistoriske Stiftelse.

Ledig stilling

Følg oss gjerne på https://www.facebook.com/bymuseet/ og https://www.instagram.com/bymuseetibergen/.