Holder hjulene i gang

Administrasjonen i Bymuseet har ansvar for administrative oppgaver, økonomi, personal, HMS og fast utleie.

Vi er fem ansatte som følger opp økonomien, sørger for at alle ansatte får utbetalt lønnen sin og er vel ivaretatt på arbeidsplassen. Vi ønsker velkommen til alle som ringer museet, sørger for orden i organisasjonens dokumentarkiv, og har ansvaret for utleie av næringslokaler og boliger.

Administrasjonsleder Mette Franck Johnsen har det overordnede ansvaret for museets plan- og rapporteringsarbeid, økonomiforvaltning og HMS-arbeid og for museets oppfølging av arbeidsgiveransvaret. Solveig Eline Jansen er museets administrasjonskonsulent. Det er henne du møter om du ringer vårt sentralbordnummer eller sender en e-post til oss. Fagleder økonomi Florence Sichone Mjeldheim, Controller Lauritz Haarr og økonomikonsulent Inger Nepstad har ansvar for oppfølgingen av museets økonomi i det daglige og kan svare på de fleste spørsmål av økonomisk art. De jobber også med oppfølging av museets faste utleie. Sissel Ringkjøb er vår lønns- og personalkonsulent. Hun sørger for at ansatte får lønn og følger også opp pensjon og personforsikring, og sørger for oversikt og rapportering rundt museets sykefravær.

Her finner du oversikt over kontaktinformasjon for alle ansatte