Bevarer for å kunne formidle

Bygningsvernavdelingen har det faglige ansvaret for restaurering og vedlikehold av museets bygningsmasse.

Avdelingen har 14 fast ansatte med bred og sammensatt kompetanse. Spennet er stort; fra tømrere, snekker, maler, byggmester, maskinmekaniker, elektriker til filosof, billedhugger og kunsthistorikere. I perioder har vi også ulike former for praksisplasser. For å sikre rekruttering for fremtiden, ser vi for oss å etablere lærlingplasser innen ulike fag. Med ansvar for drøyt 120 bygninger, hvorav rundt 100 er antikvariske, har avdelingen store utfordringer knyttet til vedlikehold, reparasjon, restaurering og drift. Håndverkerne våre har spisskompetanse og lang erfaring i arbeid med kulturhistoriske og antikvariske bygninger. I 2015 sluttførte vi det store restaureringsprosjektet av Masteboden, en 54 meter lang og ti meter bred bygning fra 1801 som ligger ved sjøkanten i Gamle Bergen.

Mange av utfordringene med bygningene er kjente og er innbakt i virksomhetsplaner. Men uforutsette skader oppstår og oppdages. Da må vi sørge for å unngå skader som fører til tap av museale og kildemessige verdier, samtidig som vi må vurdere konsekvensene av å utsette reparasjoner. Ofte kan det bli tøffe prioriteringer! Med såpass stor bygningsmasse oppstår det også stadig akutte situasjoner. Det kan være spesielle værforhold med store nedbørsmengder, flom, storm og frost som må håndteres. Eller viktige tekniske installasjoner som blir defekte, eller uberegnelige ytre faktorer som hærverk, innbrudd og brann.

Bygningsvernavdelingen har også ansvar for drift og oppfølging av teknisk infrastruktur. I tillegg er vi sterkt involvert i ulike interne flytte- og transportoppdrag, montering av utstillinger og avvikling av arrangementer. På arrangementsdager ser du oss gjerne som bakere, møllere, vikinger, rokarer eller trollmenn.

 

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte