Formidler historiene fra vår felles fortid

Historikere, arkeologer, kulturvitere, pedagoger, skuespillere, museumsverter, resepsjonister og designere. Listen over erfaring og kompetanse i formidlingsavdelingen er lang og sammensatt. Fellesnevneren er: vi er alle formidlere!

Formidlingsavdelingen er den største avdelingen i Bymuseet med om lag 18 årsverk – og om sommeren utvides den til opp mot 100 ansatte. Det ligger mange og varierte oppgaver og aktiviteter til avdelingen, som utstillings- og foredragsvirksomhet, omvisninger, skoletjeneste, veiledning av besøkende, og små og store publikumsarrangementer. I tillegg har vi oppgaver knyttet til forvaltningen av våre flotte hage- og parkanlegg.

Formidlingsavdelingen skal bidra til at de overordnede målene til Bymuseet oppfylles. Vi skal gjøre byens historie tilgjengelig for alle og skape dialog og refleksjon omkring fortid og nåtid. Formidlingsavdelingen skal løfte frem vår felles kulturarv og lage utstillinger og formidlingstilbud til mange ulike publikumsgrupper. Tilbudene skal speile et bredt utvalg av aktuelle formidlingsmåter og -metoder, og tilrettelegge for at alle får mulighet til kulturopplevelser på sine premisser.

Formidlingsavdelingen ledes av utstillings- og formidlingsleder, med en egen seksjon og seksjonsleder for resepsjon og service. Avdelingen har i tillegg to faggrupper, en for utstillinger og en for formidlingsaktiviteter, samt fagansvarlige for forskning, frivillighet, skoletjeneste og hage.

Forskningsplan for Bymuseet

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte