Skaper oppmerksomhet

Markedsavdelingen informerer og skaper oppmerksomhet rundt museene. Vår kompetanse er informasjon/kommunikasjon, markedsføring, reiseliv, publikumsutvikling, design, relasjonsbygging og engasjement.

Markedsavdelingen informerer og kommuniserer det som til enhver tid rører seg på Bymuseets arenaer. Vi jobber på ulike måter og gjennom forskjellige kanaler for å nå publikum. Oppdatering og publisering på hjemmesider, sosiale medier som Facebook, Instagram, YouTube og Tripadvisor, produksjon av brosjyremateriell, annonsering, presse, skilting, arrangementsplanlegging, oppfølging av turoperatører og reiseliv generelt samt innsalg er daglige gjøremål.

Relasjonsbygging innenfor både eget og andre fagområder er viktig for oss. Innsikt i hva og hvordan andre jobber er både spennende og lærerikt og hjelper oss til å utvikle museets publikumsgrunnlag. Er det noe du lurer på i forhold til museets aktiviteter ta gjerne kontakt med oss. Om ikke vi kan svare så hjelper vi deg med å få fatt i riktig kontaktperson.

I tillegg til finansiering gjennom Kulturdepartementet, Bergen Kommune og Vestland Fylkeskommune har museet flere støttespillere som gjør det mulig å gjennomføre nye prosjekter og ideer samt utvikle og forbedre tilbudet til publikum.

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte