Bevaring og innsamling

Samlingsavdelingen har ansvaret for å forvalte museumssamlingene som ligger under Bymuseet i Bergen og å samle inn materiale fra vår nære og fjerne fortid.

Samlingsavdelingen sine primære oppgaver favner både innsamling av materiale og forvaltning av eksisterende samlinger og interiører. Vi skal bevare, dokumentere og utvikle samlingene på best mulig måte. Det arbeides kontinuerlig med oppgradering av bevaringsforholdene og bedret oversikt over samlingene. Vi har også ansvar for utlån av gjenstander og tilrettelegging for forsking i samlingene. 

Vi jobber med tilgjengeliggjøring av samlingene på Digitalt Museum, en nettportal alle kan søke i. Foreløpig finnes også tidligere publisert informasjon om deler av samlingene her.

Det er i alt seks personer fordelt på 4,4 årsverk som jobber i samlingsavdelingen. Vår faglige kompetanse er mangfoldig og rommer blant annet kulturvitenskap, konservering og sosiologi. Vi har lang erfaring med bevaring og sikring av museumsgjenstander.

Vårt hovedfokus nå er en storstilt flytting av museumsgjenstander fra uegnede lokaler til nye magasiner. Denne jobben byr på mange utfordringer og vil kreve mye ressurser i flere år fremover. 

Vi har i mange år jobbet aktivt med å utvikle metode og retningslinjer for prioritering. Bymuseet har, som de fleste andre museer, mange nokså like gjenstander i samlingene. Det er viktig å gjøre en vurdering av hva vi skal bruke fellesskapets ressurser på å ta vare på for fremtiden. Retningslinjene er publisert på Kulturrådet sine nettsider: "Retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstandar". (Also available in English) Det er publisert en rapport der vi deler refleksjoner rundt temaet prioriteringer i museumssamlinger og våre erfaringer fra arbeidet. Den er også å finne på Kulturrådet sine nettsider: «Vi ryddar i fortida – for framtida».  Bymuseet har utviklet et skjema til bruk for prioritering i museumssamlinger: PRIO-skjemaet/Value assessment form. Ved behov kan skjemaet og lastes ned på norsk og engelsk og tilpasses eget bruk.Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om dette prosjektet.         

Generelle henvendelser: Nina Moldskred på epost ninmol@bymuseet.no

Henvendelser vedrørende fotosamlingen: Gunn Eide på epost guneid@bymuseet.no

Har du gavetilbud til samlingene våre? Da finner du mer informasjon her.

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte