Ledig stilling

Bymuseet i Bergen søker etter en prosjektøkonom med solid regnskapsbakgrunn.

Stillingen er et 12-måneders vikariat, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist 1. august 2020. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

  • Regnskap A-Å
  • Bistå i utarbeiding av prosjektbudsjetter og kostkontroll
  • Sørge for at relevant prosjektdokumentasjon er på plass fra søknadsfase til ferdig prosjekt
  • Oppfølging av timer og kostnader for prosjekter, inkludert fakturering og oppfølging av innbetalinger
  • Opprette og avslutte prosjekter i gjeldende prosjektmodul
  • Produsere prosjektregnskap som basis for finansielt regnskap
  • Følge opp prosjekter i hele levetiden; jevnlig oppfølging mot kontrakt og budsjett, revidering av budsjett når det trengs, bokføre fakturaer og enkelte typer lønnskostnader, fakturering, dialog og rapportering til prosjektleder, finansieringskilde og ledelsen
  • Sikre kvalitet på rutiner for budsjettering og rapportering av prosjekttilskudd
  • Budsjettere og formidle økonomiske konsekvenser for andre deler av økonomien
  • Ved behov, bidra til andre driftsoppgaver som avdelingen har ansvar for

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt administrasjonsleder Mette Franck Johnsen e-post: metjoh@bymuseet.no / mob 478 02 095, eller fagleder økonomi Florence Sichone Mjeldheim e-post: flomje@bymuseet.no, / mob 986 70 713.

Elektronisk søknad: Bymuseet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal vil komme i betraktning til stillingen. Alle opplysninger fra din CV må registreres i portalen. Vitnemål og attester vedlegges søknaden.

Søknadsfrist: 1. august 2020

Omfang: Heltid

Varighet: Vikariat/Midlertidig

Søk stilling her 

Om Bymuseet i Bergen

Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk og arkeologisk museum med ansvar for drift av ni museer i Bergen kommune; Rosenkrantztårnet, Håkonshallen, Bryggens Museum, Hordamuseet, Gamle Bergen Museum, Bergen skolemuseum, Damsgård Hovedgård, Alvøen hovedbygning og Lepramuseet.

Bymuseet har om lag 190.000 gjenstander og foto og gir museumsopplevelser til om lag 200.000 besøkende i året. Museet forvalter 115 bygninger, hvor av 100 av dem er av høy kulturhistorisk verdi. Museet har også ansvar for kulturlandskap, samt historiske hager- og parkanlegg. Vi har 60 fast ansatte og et driftsbudsjett på om lag 60 millioner.