Styret i Bymuseet

Bymuseet er organisert som en stiftelse og styret er museets øverste organ

Bymuseets styre består at åtte personer som oppnevnes av museets representantskap, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og våre ansatte. Det er vanligvis 6 styremøter i løpet av året.


Styret består av:

 Navn  Rolle  Oppnevnt av
Eivind H. Hermansen Styreleder Bergen kommune
Sven Skorpholm Nestleder Representantskapet
Lorentz Irgens Styremedlem Representantskapet
Janicke Runshaug Foss Styremedlem Representantskapet
Harald Queseth Styremedlem Bergen kommune
Arvid Nilssen Styremedlem Hordaland fylkeskommune
Rune Kvam  Styremedlem Ansattes representant
Gunn Nordal Styremedlem Ansattes representant


Kontaktinformasjon:

Styreleder Eivind H. Hermansen, eivind@midtunvekst.no, telefon: 55 13 00 11 

Nestleder Sven Skorpholm, sven.skorpholm@online.no mobil: 913 13 091

Bymuseet i Bergen årsrapport 2018 last ned her.

Strategiplan for Bymuseet i Bergen last ned her.

Vedtekter for stiftelsen Bymuseet i Bergen last ned her.