Samlingene

Bymuseet i Bergen forvalter samlinger fra Alvøen Hovedbygning, Bergen Brannhistoriske Stiftelse, Bergen Skolemuseum, Damsgård Hovedgård, Gamle Bergen Museum, Hordamuseet og Lepramuseet St. Jørgens Hospital.

Bymuseet har ansvar for å dokumentere og formidle Bergens og det nære omlands kulturhistorie. Gjenstandene museet forvalter i dag har et klart tyngdepunkt på 1800-tallet, men samlingene dokumenterer en rekke felt gjennom århundrer. Samlingene favner et bredt spekter av sosialhistoriske, byhistoriske og institusjonshistoriske felt fra reformasjonen og fremover, og de utgjør en betydelig gjenstandsmasse: Museet forvalter rundt 100 000 gjenstander og 90 000 foto.Forvaltningen og utviklingen av samlingene skjer etter vedtatt samlingsplan. Samlingsplanen finner du her.

Vi publiserer informasjon om gjenstander i samlingene via DigitaltMuseum, en nettportal som alle kan søke i. Foreløpig finnes også tidligere publisert informasjon om deler av samlingene her.

Du kan lese mer om forvaltningen og utviklingen av samlingene her.