Glimt fra et herskapelig liv

Alvøen er et av Norges eldste industrimiljøer, med arbeiderboliger og produksjonsbygninger. Hovedbygningen, eierfamilien Fasmers hjem er nå museum.

Industrisamfunnet Alvøen er mest kjent for papirfabrikken som ble startet av Hendrich Jansen Fasmer i 1797, og som dermed var en av Norges første papirfabrikker. Alvøen Hovedbygning var Fasmer-familiens hjem i mange generasjoner. Bygningen ble trolig bygget som et lyststed, i siste halvdel av 1700-tallet.

Huset ble tatt i bruk som helårsbolig fra 1808, da Napoleonskrigene førte til økonomiske vanskeligheter. Huset har siden den gang gjennomgått store endringer. Da Hans Berent Fasmer overtok stillingen som direktør, og dermed boligen, fikk han og konen Frieda utført en omfattende ombygging i årene 1931-33. Fasaden ble i store trekk beholdt, mens det innvendige ble totalt forandret. Resultatet var en moderne bolig etter datidens standard, men i stor grad innredet med gamle møbler og gjenstander etter tidligere generasjoner.


I 1955 ble huset med mye av innboet og eiendommen rundt gitt til Stiftelsen Alvøen Hovedbygning. Slik sørget Hans Berent og Frieda for å bevare det samlet som kulturminne for ettertiden. Alle gjenstandene i samlingen har en fellesnevner – de har vært eid av familien og vært anskaffet av et av dens medlemmer. Samlingene rommer blant annet møbler, porselen, fajanse, tekstiler, bøker, sølv og malerier.

Vi fokuserer på å gjøre stadig større deler av samlingene tilgjengelige via nettportalen www.digitaltmuseum.no