Digitalt Museum

Mer enn 2,2 millioner museums-objekter tilgjengelig for alle, når som helst og fra hvor som helst. Alt du trenger er en pc og nettverk!

På de norske museene finnes store og spennende samlinger. Tradisjonelt har disse først og fremst blitt presentert i museenes utstillinger og bøker. Store deler av samlingene har derfor sjelden eller aldri blitt vist for publikum. Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Håpet er at samlingene nå enklere skal kunne brukes til studier, undervisning og bildesøking.

Bymuseet i Bergen har så langt publisert tusenvis av gjenstander fra museets samlinger. Mangfoldet er stort og man kan søke på alt fra brannhistoriske gjenstander til sarte tekstiler fra Alvøen.

Samlingsavdelingen arbeider kontinuerlig med å registrere flere gjenstander og gjøre dem tilgjengelig via Digitalt Museum.

Følg lenke til Digitalt Museum