Glimt fra byens levde liv

Gamle Bergen Museum viser bygningskulturen og glimt fra livet i fortidens Bergen. Friluftsmuseet er en rekonstruert by med trehus fra 1700-, 1800- og 1900-tallet. Her finnes private hjem fra ulike perioder, samt en rekke butikker og verksteder.

Innsamlingen av gjenstander handlet i utgangspunktet i stor grad om å fylle husene med tidsriktige interiører, men i årenes løp har gjenstandsmassen vokst seg stor og mangfoldig. Gjenstandene består hovedsakelig av møbler og husgeråd, tekstiler, tapeter, oppmålingstegninger, bygningsdetaljer og verktøy fra ulike håndverk. Gamle Bergen Museum har også en stor fotosamling. Portrettsamlingen teller ca. 58.000 journalførte fotografier, men totalt teller fotosamlingen rundt 90.000 fotografier. Museet har antagelig også landets største samling av daguerrotypier.


Vi fokuserer på å gjøre stadig større deler av samlingene tilgjengelige via nettportalen www.digitaltmuseum.no. I tillegg ligger det en del informasjon om deler av samlingene våre her.