Gavetilbud til samlingene

Har du noe du ønsker å tilby som gave til samlingene?

Da ber vi om at du sender en epost med informasjon og foto til oss: samling@bymuseet.no. Det er viktig for oss å få mest mulig informasjon om gjenstanden(e), hvem som har laget og brukt dem, når de er fra og spesielle historier knyttet til dem.

I dagens samfunn omgir vi oss med enorme mengder materielle vitnesbyrd om samtid, så vel som nær og fjern fortid. Bymuseet har begrenset areal til magasinering og som ved de fleste museer er bare en liten del av samlingene stilt ut til en hver tid. Vi må derfor vurdere nøye hvilke gjenstander vi skal ta vare på i museumssamlingene. En del gjenstander kan være aktuelle som rekvisitter til aktiv bruk i formidlingen og vil da ikke bli registrert som museumsgjenstander.

Her kan du lese mer om arbeidet i samlingsavdelingen.