Unike glimt fra historien

Lepramuseet formidler en helt spesiell del av den medisinske historien og er lokalisert til byens eldste leprasykehus, St. Jørgens Hospital, som i dag fremstår som et helt spesielt kulturminne med sine 10 fredete 1700-tallsbygninger.

Deler av det autentiske interiøret fra hospitalet er bevart, og i tillegg forvalter museet gjenstandsmateriale med tilknytning til to andre leprahospitaler i Bergen, Pleiestiftelsen for spedalske No.1 og Lungegaardshospitalet.

I perioden fra midten av 1800-tallet til de første tiårene av 1900-tallet hadde Bergen den høyeste konsentrasjonen av leprapasienter i Europa, noe som motiverte til viktig og internasjonalt anerkjent medisinsk forskning i byen. Hovedvekten av samlingen består av gjenstander relatert til leprahistorien og har for en stor tilknytning til legene Daniel C. Danielssen, Gerhard Armauer Hansen og Hans Peter Lie, som alle la ned en stor innsats i arbeidet med å karakterisere lepra, å finne årsakene til sykdommen og å prøve ut ulike behandlingsmetoder.

Deler av samlingen representerer mer generell medisinsk historie, og da spesielt knyttet til sykdommen tuberkulose. Spesielt kan det nevnes at samlingen inneholder en del gjenstander fra Harastølen, Luster sanatorium, som ble bygd som tuberkulosesanatorium i 1902. Blant gjenstandene er en betydelig boksamling med norsk og internasjonal tuberkuloselitteratur.

I 2001 kom Lepra-arkivene i Bergen på UNESCOs liste «Memory of the World». Arkivene forvaltes i samarbeid med Universitetet i Bergen, Statsarkivet i Bergen og Bergen Byarkiv, og Lepramuseet forvalter i denne sammenhengen først og fremst fotografisk materiale.

Vi fokuserer på å gjøre stadig større deler av samlingene tilgjengelige via nettportalen www.digitaltmuseum.no.