Skolehistorie i Bergen

Helt siden 1930-tallet har det vært arbeidet med innsamling av gjenstander til museet, et arbeid som ble intensivert fra 1970-tallet av, i stor grad ved at frivillige samlet inn gjenstander som ikke lenger var i bruk fra ulike skoler i Bergensområdet.

Det er et mål at samlingen skal være representativ for ulike perioder i skolehistorien, med et særlig fokus på forholdene ved skolene i Bergen. Gjenstandene i samlingen består hovedsakelig av inventar, læremidler, trykk og bilder som på ulike måter representerer utviklingen. Samlingene, som inneholder et vidt spekter av gjenstander, spenner over et tidsrom fra 1800-tallet og frem til vår egen tid, men hoveddelen av samlingen er fra perioden 1920-1960. 

Vi fokuserer på å gjøre stadig større deler av samlingene tilgjengelige via nettportalen www.digitaltmuseum.no. I tillegg ligger det en del informasjon om deler av samlingene våre her.