Skoletjenester

Våre formidlingstilbud dekker en rekke ulike perioder fra steinalder via middelalder til nyere tids historie

Bymuseet i Bergen har et variert tilbud til skoleklasser på ulike nivåer. På våre ulike arenaer får man blant annet ta del i skikker og arbeidsmetoder fra det gamle bondesamfunnet, lære å risse inn runer på runepinner eller få en lærerik runde på det gamle leprahospitalet.

Velg videre ut trinn og arena

Alle skolebesøk er gratis.