Barnehage

Bymuseet i Bergen har som utgangspunkt at barn er nysgjerrige og kompetente. Også de minste barna vil ha stor glede og utbytte av å besøke våre museer.

Et barnehagebesøk ved Bymuseet i Bergen vil inspirere til undring og utforsking av både nærområdene våre som livet i  "gamle dager".

Mange finner glede og inspirasjon gjennom å besøke museet på egen hånd, for eksempel ved å få spise lunsj i en av Bymuseets hager, og andre ønsker å oppleve en utstilling som gruppe. I tillegg har vi opplegg tilpasset barnas alder, hvor barna selv oppfordres til å være aktive deltakere gjennom praktiske oppgaver og samtaler rundt det vi ser på.